شرح طريقة تفليش وتعريب وروت هاتف Lenovo Vibe Z90A40 بدون بوكسات